Yngsjömordet

Den 28 mars 1889 mördades Hanna Johansdotter i Yngsjö by av sin make Per Nilsson och sin svärmor Anna Månsdotter.

I samband med utredningen av mordet framkom det att Anna Månsdotter utsatt sin son för sexuella övergrepp sedan barndomen, vilket gjorde att Nilssons dödsstraff omvandlades till livstids straffarbete. Månsdotter blev den sista kvinnan som avrättades i Sverige.

Bakgrund

Anna Månsdotter föddes 1841 och fick år 1862 sonen Per Nilsson. Anna Månsdotters make avled den 23 juni 1883, då sonen Per var 21 år gammal.

Några år efter makens död beslutade Anna Månsdotter att det var dags för sonen att ta över släktgården, skaffa sig en hustru och få arvingar. Det verkar också som att en viktig anledning till att Anna pushade för att Per skulle ingå äktenskap var att ett rykte om deras otillbörliga förhållande hade börjat sprida sig i grannskapet, och Anna hoppades på att ett äktenskap skulle sätta punkt för det skvallret.

Valet föll på Hanna Johansdotter (f. 1867), dotter till häradsdomaren och kyrkvärden Johan Olsson (1832-1895) i Brösarp och hans hustru Hanna Andersson.

Hanna Johansdotter och Per gifte sig, och Hanna flyttade in på släktgården som Per tagit över. Planen var att Anna nu skulle flytta hem till sin mor, men Anna vägrade göra slag i saken utan hängde sig envist kvar hos de nygifta.

Per och Hannas äktenskap blev olyckligt, och Anna betedde sig mycket svartsjukt mot sin sonhustru och behandlade henne som en inkräktare. Hanna bad sin far om hjälp med att lösa konflikten kring att Anna vägrade lämna gården och behandlade henne illa, men varje försök Hanna gjorde att få hjälp avvisades och hon tvingades stanna kvar i det obehagliga triangeldrama hon hamnat i.

Mordet

Exakt hur mordet på Hanna Johansdotter gick till är inte klarlagt. Både mor och son erkände brottet, men lämnade inte helt samstämmiga uppgifter om hur det hela hade ägt rum och vad som föregått händelsen.

Det är troligt, men inte bekräftat, att Hanna insett att Per och Anna hade ett sexuellt förhållande och att hon mördades för att inte hemligheten skulle komma ut.

Per och Anna berättade i förhör att Hanna slagits medvetslös med ett vedträ och att Anna sedan strypt henne. I ett försök att dölja att det rörde sig om ett mord ska de sedan ha klätt om Hannas kropp och kastat henne utför källartrappan.

Det rättsliga efterspelet

Prövningar i häradsrätten

Per Nilsson erkände sig skyldig till mordet på sin hustru strax efter utredningens slut, och häradsrätten dömde honom till döden. Anna Månsdotter frikändes av häradsrätten men dömdes till döden av nämndemännen.

En ny prövning gjordes i häradsrätten och nu dömdes Per för sedlighetsbrott till straffarbete i två år och nio månader, samt till straffarbete i sex månader för mordet. Dessa två straff lades ihop och avrundades, och det fastställdes att han skulle straffarbeta i tre år totalt. Anna dömdes till livstids fängelse för sedlighetsbrott och till avrättning för mordet.

I en tredje prövning i häradsrätten lämnades Annas domar oförändrade, medan Pers straff skärptes till fyra års fängelse för sedlighetsbrott och avrättning för mordet.

Högre instans

Lagen krävde vid den här tiden att dödsstraff som utfärdats av häradsrätten alltid skulle granskas av högre insats. Så skedde för både Pers och Annas dödsstraff, och bägge fastställdes av högre insats.

Nådeansökningar

Efter att deras respektive dödsstraff fastställts av högre instans lämnade både Per och Anna in nådeansökningar till statsorganet Kungl. Maj:t. För Per fungerade detta bra och han fick sitt dödsstraff omvandlat till livstids straffarbete. Annas nådeansökan avslogs däremot så hennes dödsstraff kvarstod.

En viktig anledning till att Per fick sitt straff omvandlat var att det under domstolsförhandlingarna framkommit att modern utsatt honom för sexuella övergrepp ända sedan han var liten.

Avrättning av Anna Månsdotter

Anna Månsdotter avrättades i Länsfängelset i Kristianstad den 7 augusti år 1890. Skarprättare var Anders Gustaf Dahlman. Anna Månsdotter blev den sista kvinna att avrättas i Sverige.

Per Nilsson friges

Per Nilsson frigavs år 1913 då han var drygt 50 år gammal. Det hann dock inte bli så många år i frihet för honom innan han avled år 1918.

Hanna Johansdotters grav

Hanna Johansdotter är begravd på Brösarps kyrkogård på Österlen; grav 43 i kvarter C.

På hennes gravsten står följande inskription att läsa:

”Den arma qvinnans
tårar och böner
rörde dem alls intet”.

Hennes båda föräldrar är begravda i samma grav.

Yngsjömordet i populärkulturen

Yngsjömordet har legat till grund för både böcker, filmer, drama och opera.

  • ”Nils Tufvesson och hans moder” av Gustaf af Geijerstam publicerades år 1902.
  • Filmen ”Yngsjömordet” hade premiär år 1966, med Gösta Ekman, Gunnel Lindblom och Christina Schollin i huvudrollerna.
  • År 1984 publicerades Hanna Olssons bok ”Skulden: modern, sonen och hustrun i Yngsjödramat”.
  • En av tevefilmerna i serien Skånska Mord som visades år 1986 handlade om Yngsjömordet.
  • År 1986 satte Östgötateatern i Linköping upp Hanna Olsson och Bertil Arlmarks föreställning ”Yngsjömordet”, en pjäs baserat på Olssons bok från 1984.Samma år använde Stellan Sagvik delar av pjäsen ”Yngsjömordet” i sin librettobearbetning när han skapade operan ”Anna Månsdotter – Musikdrama om Yngsjömordet”. Operan var tänkt att sättas upp av Stora Teatern i Göteborg 1991, men på grund av ett chefsbyte blev det aldrig så.
  • 1997 uppförde Teater Nostra pjäsen ”Yngsjömordet” på Yngsjö Teaterloge. För dramatiseringen stod Frans van Hals.
  • År 2013 publicerades Caroline Erikssons skönlitterära bok ”Djävulen hjälpte mig” som inspirerats av Yngsjömordet.