Investeringssparkonto (ISK)

ISK är en sparform för privatpersoner där man schablonbeskattas istället för att behöva deklarera sina realiserade vinster och förluster i deklarationen.

isk sparkonto

Eftersom ISK skapades för att göra det enklare för privatpersoner att spara i värdepapper (till exempel aktier och fondandelar) är det företag du har ditt ISK hos (till exempel en bank eller värdepappersmäklare) skyldiga att skicka in alla nödvändiga uppgifter om ditt ISK till Skatteverket. Skatteverket räknar sedan fram vad du ska betala i skatt på ditt ISK och förtrycker det på din deklarationsblankett. Som privatperson är det alltså mycket smidigt att använda ett ISK för att köpa, sälja och spara i värdepapper.

Grundtanken med ISK är att du inte betalar skatt på din verkliga avkastning. Istället betalar du skatt baserat på en fiktiv avkastning, som i sin tur räknas fram baserat på statslåneräntan + 1 procentenhet (dock är den fiktiva avkastningen alltid minst 1,25%).

Du kommer att betala skatt även under dåliga år

Eftersom du schablonbeskattas baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK, och värdet på insättningar du gjort under året, kommer du att betala skatt även under år då värdet på dina värdepapper sjunkit. Det är själva innehavets värde som beskattas, inte värdeökningar eller realiserade vinster.

Om ditt ISK däremot har stått tomt hela året betalar du inte någon ISK-skatt. Det finns alltså inte någon fast skatt som ska betalas in bara för att man har ett ISK. Du behöver inte ”döda” ditt ISK bara för att du inte vill använda det under några år.

Är det bra att ha ett ISK?

Det går inte kategoriskt att säga att ett ISK är bättre eller sämre än en värdepappersdepå eller ett aktie- och fondkonto. Det beror på omständigheterna, dina önskemål och hur du planerar att handla med värdepapper.  Läs mer om när du skall välja ett ISK Konto.

Kan jag kvitta vinster mot förluster inne i mitt ISK?

Nej.

Du betalar inte ISK-skatt baserat på verkliga realiserade vinster och förluster. Därför kan du inte heller dra av förluster mot vinster inne i ditt ISK.

Kvittning mot andra kapitalförluster

Den skattepliktiga schablonintäkten för ditt ISK får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter du haft utanför ISK.

Får jag förvara pengar i mitt ISK?

Ja, både svensk och utländsk valuta får förvaras i ett ISK.

Du får i dagsläget inte någon ränta på pengarna. Det finns ingen lag som förbjuder ränta på pengar i ett ISK, men det allmänt låga ränteläget i Sverige har inneburit att ingen bank eller annan aktör betalar ränta på pengar som ligger i ett ISK.

Vi rekommenderar att du bara förvarar pengar som du snart tänker köpa värdepapper för i ditt ISK. Att använda ditt ISK som ett vanligt sparkonto är inte att rekommendera, eftersom du betalar skatt på innehav i ditt ISK. Du betalar alltså skatt på pengar som ligger i ditt ISK, trots att pengarna ger dig noll kronor i avkastning. Om du inte ska använda dem snart, sätt pengarna i ett vanligt bankkonto istället. Du kanske inte får någon ränta där heller, men du slipper i alla fall skatta på innehavet.