Forexmarknaden

Den globala forexmarknaden består av en stor mängd handlare – från småskaliga hobbyhandlare till enorma finansiella institutioner – och är världens största finansmarknad. Data från år 2019 visar att den genomsnittliga dagsvolymen då motsvarade 6,6 triljoner USD.

Det finns ungefär 180 olika nationella valutor i världen just nu, men på forexmarknaden utgör några få av dem en enormt stor andel av den totala volymen. De fyra viktigaste är USD, GBP, JPY och EUR. Exempel på andra valutor som också har jämförelsevis stor volym på sin handel är AUD, CHF, CAD och NZD.

valutor

Valutapar

På forexmarknaden anges alltid värdet på en valuta i förhållande till en annan valuta.

Engelska är det dominerande språket, och decimaltecknet är därför en punkt (inte kommatecken som i svenskan).

Exempel: EUR/USD 1.8500 innebär att 1 euro byts mot 1 dollar och 85 cent (USD).

I valutaparet EUR/USD är euron det FX handlarna kallar ”base currency” och dollarn är ”quote currency”. Som synonym till quote currency används även counter currency.

I valutaparet GBP/USD är GBP base currency och USD är quote currency, och så vidare.

De fem mest handlade valutaparen år 2020 (i volym)

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CAD

Exempel på viktiga aktörer på FX marknaden

Nationella centralbanker

Centralbankerna är mycket viktiga aktörer på valutamarknaden, och de påverkar också kurser indirekt genom sina olika policybeslut, till exempel vad gäller statslåneränta.

Olika centralbanker har olika order från sina regeringar vad gäller hur, och när, de ska agera för att påverka växelkursen för den egna valutan. För att bättre förstå och förutsäga hur en valutakurs beter sig på valutamarknaden är det bra att läsa på om vilka policybeslut som gäller för valutan. Det ger dig inte hela bilden, men det är en viktig pusselbit.

Idag har de flesta länder flytande valuta, men det innebär inte automatiskt att de helt gett upp försöken att påverka valutan – till exempel vad gäller dess växelkurs gentemot viktiga exportmarknader.

Affärsbanker och investmentbanker

Den största volymen valuta på FX marknaden handlas på den så kallade interbankmarknaden, där banker handlar valuta med varandra. Banker handlar med valuta av flera olika anledningar. Det kan till exempel handla om att deras klienter behöver utländsk valuta eller att banken utför spekulativa ordrar som inkommit till deras egna trading desks.

Hedgefonder, investment managers och liknande

I den här kategorin hittar vi bland annat hedgefonder, poolade fonder (till exempel pensionsfonder och stiftelsers fonder) och företag som sköter om stora privata investeringsportföljer på uppdrag av sina klienter.

Företag som gör affärer med utlandet

Företag kan behöva utländsk valuta för sin verksamhet, eftersom de behöver betala för varor och tjänster i en annan valuta än den inhemska. Aktiebolag A kan till exempel behöva beställa komponenter från Kina till Sverige och den kinesiska leverantören vill inte ha betalt i svenska kronor. Därefter väljer Aktiebolag A att tillmötesgå kunder i Tyskland genom att acceptera Euro som betalning för den färdiga produkten. På något vis måste Aktiebolag A hantera dessa olika valutor och den valutarisk de innebär för företaget. Det är därför vanligt att stora företag ägnar sig åt olika former av hedging för att minska risken.