Tältmorden i Appojaure

Natten till den 13 juli 1984 mördades det äkta paret Janny och Marinus Stegehuis när de tältade vid sjön Vuolep Appojaure i Gällivare kommun, Lappland. Fallet – som i pressen blev känt som ”Tältmorden i Appojaure”, ”Dubbelmordet i Appojaure” respektive ”Appojauremorden” – är i skrivande stund (2017) fortfarande olöst.

Brottet är idag preskriberat. Om morden hade skett ett år senare hade de inte blivit preskriberade, eftersom lagen om preskription ändrades år 2010. Från den 1 juli 2010 gäller att preskription ej sker för mord om brottet begicks den 1 juli 1985 eller senare, förutsatt att gärningspersonen hade fyllt 21 år när brottet begicks. Samma preskriptionsregler gäller för dråp.

Bakgrund

Janny (född 1950) och Marinus (född 1945) Stegehuis var ett gift par från Almelo i Nederländerna. De var på resa i Nordkalotten, och hade den 12 juli 1984 kommit fram till Appojaure, cirka sju mil från tätorten Gällivare.

Det fanns två rastplatser i området, och paret valde att slå upp sitt tält på den som var folktom. De reste sitt tält nära sjön, och vid 21-tiden på kvällen hade de gått och lagt sig. Överfallet som kostade de bägge livet skedde några timmar senare.

Mordet

Undersökningar som gjorts efter mordet visar att tältet som paret Stegehuis befann sig i attackerades av en gärningsperson beväpnad med två knivar. Gärningspersonen utdelade en stor mängd knivhugg mot tältet och brottsoffren träffades ett tjugotal gånger var. Förutom knivskadorna drabbades Marinus Stegehuis även av en krosskada i ansiktet.

Upptäckten

Kvällen efter mordet hittades det sargade tältet och de två mördade personerna av tre göteborgare som anlände till platsen vid 22-tiden. De slog larm och en polispatrull tillkallades.

Utredningen

Handväskan

Den 22 juli påträffades Janny Stegehuis handväska i ett dike nära Renhagen. Renhagen är en by belägen längs väg 827 i Gällivare kommun, och ligger i förhållande till brottsplatsen i riktning mot Gällivare tätort.

Kassettradion

Efter att polis från Nederländerna anlänt för att undersöka om något mer av parets tillhörigheter saknades från brottsplatsen uppdagades det att en kassettradio var försvunnen.

Den 27 maj 1985 återfanns denna kassettradio i dikesrenen nära Vittangi. Vittangi, som ligger cirka tio mil norr om brottsplatsen, är en tätort i Kiruna kommun och vägen E45 skär genom samhället.

Systemkamera med objektiv och väska

Förutom ovan nämnda kassettradio uppdagade polisen att en systemkamera med tillhörande objektiv och kameraväska saknades från brottsplatsen.

År 1993 fick teveprogrammet Efterlyst in uppgifter från en person i Stockholms undre värld som meddelade att han hade kameraväskan. Han ska enligt uppgift ha kommit över väskan under hösten 1984, det vill säga samma år som morden skedde. Det var dock först året därpå som han fick kännedom om att ett par med efternamnet Stegehuis hade mördats i Norrbotten. Eftersom namnet Stegehuis fanns i kameraväskan gjorde han sig då av med allt innehåll som han ansåg saknade värde, inklusive 20 exponerade filmrullar.

Omständigheterna kring hur och varför väskan hamnade i Stockholm är okända.

Misstänkta

Flera misstänkta granskades i samband med utredningen av dubbelmordet, inklusive en norrman, en finländare, en tysk och den så kallade ”kroppsbyggaren”. År 1994 tog Thomas Quick (Sture Bergwall) på sig mordet; teknisk bevisning som talar för att Quick är mördaren saknas dock och han frikändes i juli 2013.

Kroppsbyggaren

En av de misstänkta i utredningen gick under benämningen ”kroppsbyggaren”. Kroppsbyggaren var en person från trakten som hade rykte om sig att vara våldsam.

Den 12 juli ska kroppsbyggaren enligt utsago ha befunnit sig tillsammans med några kompisar vid en rastplats nära Appojaure. Han hamnade i gräl med dem och lämnade platsen, för att senare återkomma beväpnad med en blodig kniv och med blod på kläderna. Dessa uppgifter har dock inte kunnat verifieras.

Kroppsbyggaren hamnade så småningom i fängelse på grund av ett annat ärende, och 1992 ska han ha erkänt dubbelmordet i Appojaure för en medfånge. Medfången kontaktade dagstidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD) och berättade för dem om erkännandet. Enligt medfången ska kroppsbyggaren ha berättat om hur han hamnade i gräl med sina kompisar, lämnade rastplatsen de befann sig på och så småningom hamnade vid paret Stegehuis tält. Där ska kroppsbyggaren ha trott att kompisarna befann sig i tältet och därför attackerat det. Därefter ska han ha lämnat platsen och hittat tillbaka till det tält som verkligen tillhörde kompisarna.

När polisen undersökte uppgifterna fann de att den utpekade medfången inte hade dessa uppgifter att lämna.

Den f.d. Boxaren från Tyskland

En annan misstänkt var en för detta boxare från Tyskland som cyklat i området vid tidpunkten för mordet. Vid en närmare undersökning påträffades dock vittnen som angav att tysken inte hade kunnat befinna sig vid mordplatsen när morden skedde.

Sätermannen / Thomas Quick / Sture Bergwall

Sture Bergwall (som under perioden 1992-2002 hette Thomas Quick) är en svensk man född 1950 som varit under psykiatrisk behandling från tonåren och erkänt en rad grova brott, inklusive ett trettiotal mord. Han har dömts för åtta mord – sedan år 2013 är han dock frikänd från samtliga. Vid många av de ursprungliga domarna ansågs han vara skyldig trots att det saknades vittnen och tekniska bevis som direkt band honom till morden.

Sture Bergwall gick på folkhögskola i Jokkmokk i slutet av 1970-talet och hade alltså en viss koppling till Norrbotten. Under hösten 1994 erkände han morden på Marinus och Janni Stegehuis för sin terapeut Birgitta Ståhle. Erkännandet kom någon vecka efter att han baserat på sitt egna erkännande hade dömts för mordet på Charles Zelmanovits, en 15-åring som försvunnit efter en skoldans i Piteå år 1976.

Den 10 juli 1995 genomfördes rekonstruktioner med Thomas Quick (Bergwall) på brottsplatsen vid Appojaure, och den 25 januari 1996 fann Gällivare tingsrätt Quick skyldig till morden. Tekniska bevis saknades och domen baserades huvudsakligen på att de uppgifter som Quick själv hade lämnat ”i alla väsentliga delar stämmer överens med de fynd och iakttagelser som gjordes vid brottsplatsundersökning och som, enligt vad som får anses utrett, till stora delar inte varit kända för allmänheten”.

I samband med senare utredningar tog Quick tillbaka alla sina morderkännanden, inklusive erkännandet av Appojauremorden. De fällande domarna mot Quick kom också att kritiseras hårt för sina bristande underlag, och resning i målet rörande Appojauremorden beviljades av Hovrätten i Övre Norrland den 1 februari 2013. Målet lades ned 21 maj 2013 och Bergwall (Quick) frikändes i juli 2013.